PERSONDATAPOLITIK

 

1.    INTRODUKTION

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan A.P. Grønt indsamler og anvender dine persondata, når du bruger A.P. Grønt’s hjemmeside og tjenester.

Ved at gøre brug af A.P. Grønt’s hjemmeside og A.P. Grønt’s tjenester accepterer du denne persondatapolitik og vilkårene heri, og du giver samtidigt udtrykkeligt samtykke til at A.P. Grønt kan behandle dine Persondata.

Hvis du ikke kan acceptere de vilkår, der er fastsat i A.P. Grønt’s persondatapolitik, bedes du undlade at gøre brug af A.P. Grønt’s hjemmeside og tjenester.

 

2.    PERSONDATA

Persondata betyder enhver data og oplysning, der kan anvendes til at identificere dig, herunder – men ikke begrænset til – navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse eller enhver anden kontaktoplysninger relateret til dig eller din arbejdsplads (samlet betegnet “Persondata”).

 

3.    PERSONDATA SOM INSPARI INDSAMLER OG BEHANDLER

A.P. Grønt kan indsamle og behandle dine Persondata til følgende formål:

 • Levering af tjenesteydelser,
 • Gennemføre din tilmelding,
 • Fremsendelse af nyhedsbreve og lignende (hvis du anmoder herom), 
 • Gennemførelse af markedsundersøgelser og statisk.

De persondata, som A.P. Grønt indsamler og behandler kan blandt andet omfatte:

 • Kontaktoplysninger (som f.eks. dit navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse og lignende),
 • Oplysninger om din brug af A.P. Grønt’s hjemmeside og tjenester (som f.eks. hvordan du færdes på hjemmesiden, se mere under (4. Cookies)
 • Lokalitetsoplysninger (som f.eks. din GPS- oplysninger og IP-adresse), og
 • Andre oplysninger, der er nødvendige for at A.P. Grønt kan levere de ønskede tjenester til dig.

4.    COOKIES

A.P. Grønt’s hjemmeside anvender ”cookies”.

Cookies er en tekstfil, som lagres på din enhed (f.eks. din computer, mobil eller lignende) med det formål at genkende din enhed, huske dine indstillinger og udføre statistik og målrette annoncer. A.P. Grønt kan anvende disse oplysninger i kombination med dine indtastede Persondata for at målrette tilbud, eksempelvis når du vælger at booke et møde med A.P. Grønt via A.P. Grønt’s hjemmeside.

Cookies indeholder ikke skadelige koder som f.eks. virus eller malware.

Du kan slette eller blokere for cookies. Hvis du vælger at slette eller blokere for cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 • Google AdWords
 • Google Analytics
 • Adforms
 • Facebook

5.    VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONDATA.

De Persondata som A.P. Grønt indsamler og behandler til ovenstående formål, vil som udgangspunkt kun blive videregivet til tredjeparter med dit samtykke.  

A.P. Grønt kan dog videregive dine Persondata til tredjeparter (som f.eks. A.P. Grønt’s samarbejdspartnere og databehandlere) for at kunne levere de ønskede tjenester til dig. I disse tilfælde vil A.P. Grønt kun videregive dine Persondata til tredjeparter, som kan behandle din Persondata med den nødvendige sikkerhed, fortrolighed og integritet. A.P. Grønt vil implementere passende kontrol med tredjeparters behandling af dine Persondata.

A.P. Grønt kan herudover være forpligtet til at videregive dine Persondata i medfør af lovgivningen.

Endelig kan A.P. Grønt indsamle og videregive statistiske oplysninger om din brug af A.P. Grønt tjenester med hensyn til forbedring og videreudvikling af A.P. Grønt’s hjemmeside og tjenester. Disse oplysninger behandles kun i aggregeret og anonymiseret form.

 

6.    OPBEVARINGSPERIODE FOR DINE PERSONDATA

A.P. Grønt vil kun behandle og opbevare dine Persondata i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål og herefter i højst en periode på 60 måneder. Efter udløbet af denne periode vil A.P. Grønt slette alle dine Persondata.

 

7.    BEHANDLINGSSIKKERHED

A.P. Grønt vil implementere og gennemføre nødvendige og passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine Persondata mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

A.P. Grønt vil gennemføre nødvendig undervisning og træning af sine medarbejdere med henblik på at sikre passende behandling af dine Persondata.

Hvis A.P. Grønt videregiver dine Persondata til databehandlere i overensstemmelse med punkt 5 ovenfor, vil A.P. Grønt sikre, at disse databehandlere ligeledes implementerer og gennemfører passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine Persondata mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

 

8.    TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at A.P. Grønt kan behandle dine Persondata ved at kontakte A.P. Grønt.

Din tilbagekaldelse af dit samtykke betyder typisk, at A.P. Grønt vil ophøre med at behandle dine Persondata. 

Du kan finde kontaktoplysninger til A.P. Grønt nederst på denne side.

 

9.    INDSIGTSRET

Du kan til enhver til tid anmode om at få oplyst, hvorvidt A.P. Grønt behandler data om dig, og i givet fald få oplyst:

 • hvilke Persondata, der behandles om dig,
 • formålet med behandlingen,
 • om dine Persondata er videregivet til tredjeparter,
 • hvor længe dine Persondata vil blive opbevaret,
 • dine rettigheder,
 • hvor dine Persondata stammer fra, hvis de ikke er indsamlet hos dig,
 • forekomsten af automatiske afgørelser, og
 • om dine Persondata overføres til tredjelande, og i givet fald, hvordan A.P. Grønt har sikret passende beskyttelse af dine Persondata.

Du har ret til at modtage en kopi af ovenstående oplysninger.

 

10.    ØVRIGE RETTIGHEDER

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod at A.P. Grønt behandler dine Persondata, herunder med henblik på direkte markedsføring.

Du har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret Persondata, der er urigtige, vildledende eller behandles i strid med gældende lovgivning.

Du har ret til at anmode om, at A.P. Grønt begrænser behandlingen af dine Persondata. Dette kan du eksempelvis gøre, hvis oplysninger er urigtige eller vildledende, men at du ikke ønsker dem slettet.

 

11.    RET TIL BLIVE GLEMT

Du har ret til at anmode om, at A.P. Grønt sletter dine Persondata, hvis:

 • dine Persondata ikke længere er nødvendigt til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet,
 • du tilbagekalder dit samtykke, og A.P. Grønt ikke har anden hjemmel til at behandle dine Persondata,
 • du gør indsigelse mod, at A.P. Grønt behandler dine Persondata med henblik på direkte markedsføring,
 • behandlingen af dine Persondata er ulovlig,
 • det følger af lovgivningen, at dine Persondata skal slettes,
 • du er under 16 år, og indsamlingen er sket uden samtykke fra din værge.

12.    KLAGE

Du kan til enhver tid kontakte A.P. Grønt, hvis du mener, at A.P. Grønt behandler dine Persondata i strid med gældende lovgivning.

Du har dog også ret til enhver tid at klage til Datatilsynet.

Du finder Datatilsynet kontaktoplysninger ved at klikke her.

 

Følgende dokument har hjemmel i Persondataforordningens artikel.

 

 • Oplysningspligt, artikel 13 og 14
 • Ret til indsigt, artikel 15
 • Ret til berigtigelse, artikel 16
 • Ret til at blive slettet/glemt, artikel 17
 • Ret til begrænset behandling, artikel 18
 • Underretningspligt ved sletning/berigtigelse, artikel 19
 • Ret til dataportabilitet, artikel 20
 • Ret til indsigelse, artikel 21
 • Ret til ikke-automatiserede afgørelser, artikel 22
 • Ret til klage til myndighederne, artikel 17
 • Ret til at tilbagekalde samtykke, artikel 7